Žáci a učitelé propojují kultury na Školním kempu v rámci projektu Deutsch Plus Česko

18.12.23

Ve dnech 11. až 14. prosince se na Školním kempu v Praze setkali žáci a učitelé z pěti mimopražských škol v rámci projektu Deutsch Plus Česko, který připravil Goethe-Institut
Praha. Program setkání byl bohatý a nabídl účastníkům příležitost k hlubšímu porozumění česko-německému kulturnímu propojení. Přednášky a workshopy se zaměřily nejen na jazykovou stránku, ale také na historii a tradice obou zemí. Žáci měli možnost aktivně používat německý jazyk ve skvělé atmosféře, což přispělo k jejich jazykovému rozvoji a vzájemnému porozumění.
Jedním z vrcholů setkání byla rallye městem, kde účastníci sledovali stopy česko-německého soužití. Tato aktivita nejenže poskytla zábavu, ale také rozšířila povědomí o historii a kulturních vazbách obou zemí. Cílem akce bylo nejen blíže se poznat a posílit vztahy mezi žáky a učiteli, ale také aktivně podporovat užívání německého jazyka v každodenním životě. Organizátoři doufají, že tato setkání vytvoří silnou základnu pro další spolupráci mezi němčináři a přispějí k šíření povědomí o kulturní různorodosti. Projekt Deutsch Plus Česko a podobné iniciativy hrají klíčovou roli ve vytváření mostů mezi kulturami a přispívají k vzájemnému respektu a porozumění mezi mladými lidmi. Setkání v Praze nebylo pouze o jazykové výuce, ale také o otevřenosti k novým přátelstvím a perspektivám. Těšíme se na další setkání a společné projekty, které budou přispívat k obohacení školního prostředí a podporovat mezikulturní dialog.

Podobné příspěvky

Pohádkový zápis nanečisto 

Pohádkový zápis nanečisto 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 zve všechny předškoláky se svými rodiči na Pohádkový zápis nanečisto, který se uskuteční v úterý 19. 3. 2024 od 15:00 - 16:30 hod. v budově školy. V rámci předzápisu proběhne v 16:00 schůzka pro zájemce o bilingvní (dvojjazyčné)...