PLATBA + PROVOZ

Kroužky

Platba + provoz

Denní režim

Aktivity školní družiny

Odhlašování dětí

Vážení rodiče,

přihlašování dětí do školní družiny bude probíhat již na konci měsíce května. Z tohoto důvodu Vás žádáme o včasné vyplnění přihlášek, které osobně odevzdejte nejpozději první týden v červnu. Formulář naleznete na webových stránkách školy nebo si jej osobně vyzvedněte v družině. Stávajícím žákům bude přihláška zaslána na kontaktní e-mail. O přijetí budete informování e-mailem, a to do 30. 6. 2021.

Platba za ŠD činí 2x ročně 450 Kč a za ŠK 1x ročně 180 Kč. Platí se na bankovní účet školy č.ú.: 823 559 6001/5500.

Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte + třídu. Dále vyplňte aktuálně určený variabilní symbol.

Provozní doba:

6:00 až 7:50

11:40 až 17:00  –  pouze v pracovní dny a v době mimo státní svátky a školní prázdniny.