PEDAGOGOVÉ 2. STUPEŇ

Vedení školy

Pedagogové 1. stupeň

Pedagogové 2. stupeň

Další pedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy

JMÉNO TŘÍDNICTVÍ DALŠÍ FUNKCE E-MAIL VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
Mgr. David Růžička VI.A   Ruzicka@zsedvardabenese.cz TV, PV
Mgr. Martin Kovář VI.B   Kovar@zsedvardabenese.cz M, F
Mgr. Markéta Rádková VI.C   Radkova@zsedvardabenese.cz D, FJ
Mgr. Dana Černínová   VII.A   Cerninova@zsedvardabenese.cz M, Z
Mgr. Hana Farská VII.B   Farska@zsedvardabenese.cz ČJ, NJ
Mgr. Martina Sikorová VII.C koordinátor ICT Sikorova@zsedvardabenese.cz M, PŘ
Mgr. Eliška Drápelová VIII.A metodik prevence – 1.st. Drapelova@zsedvardabenese.cz ČJ, VV
Mgr. Romana Chalupská VIII.B   Chalupska@zsedvardabenese.cz AJ
Mgr. Jana Lhotská IX.A   Lhotska@zsedvardabenese.cz ČJ, VV
Mgr. Blanka Šindelářová IX.B koordinátor EVVO Sindelarova@zsedvardabenese.cz RJ, Z
Mgr. Jakub Hulva IX.C   Hulva@zsedvardabenese.cz TV, VKZ
Mgr. Kateřina Jančíková     Jancikova@zsedvardabenese.cz AJ
Ing. Renata Janouchová     Janouchova@zsedvardabenese.cz M, F, CH
Mgr. Tomáš Smolek     Smolek@zsedvardabenese.cz AJ
Mgr. Miroslava Stošenovská   metodik prevence – 2.st. Stosenovska@zsedvardabenese.cz RJ, OV, AJ
Mgr. Anna Šímová     Simova@zsedvardabenese.cz ČJ, HV
Mgr. Martina Švábová     Svabova@zsedvardabenese.cz AJ
Mgr. Bc. Veronika Trojková   PR, správce webu a soc. sítí  Trojkova@zsedvardabenese.cz VÝCHOVY
Mgr. Lucie Viktorinová   výchovný poradce Viktorinova@zsedvardabenese.cz PŘ, CH
Bc. Žaneta Zajíčková     Zajickova@zsedvardabenese.cz M, PŘ
Radek Michálka     Michalka@zsebenese.opava.cz INF
PhDr. Bc. Petr Častulík Castulik@zsedvardabenese.cz
Mgr. Pavla Jurčová mateřská  Jurcova@zsedvardabenese.cz JČ, FJ
Mgr. Veronika Hušková Huskova@zsedvardabenese.cz AJ