PROJEKTY

K vytištění

Dokumenty školy dle aktuálního školského roku

Dokumenty
školského poradenského pracoviště

Školská rada

Směrnice

Výroční zprávy

„V pohodě ve škole i na ledě“

 

Na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě se v září opět rozjel projekt „V pohodě ve škole i na ledě“, na který získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024.

Účelem projektu je adaptace žáků 4. a 6. tříd s rozšířenou sportovní přípravou zaměřenou na lední hokej v novém třídním kolektivu a sladění norem jejich chování na zimním stadionu a ve škole. Důraz je kladen také na navázání a zkvalitnění spolupráce třídních učitelů s trenéry ledního hokeje a zákonnými zástupci žáků během celého školního roku.

Jedná se především o upevnění takových sociálních vazeb, které budou následně preventivně působit ve vztazích mezi žáky, pedagogy, trenéry a rodiči.

 

 

 

 

Setkání rodičů s trenéry, třídními učiteli a zástupci školy 

 

V úterý 12. 9. se konala schůzka zákonných zástupců našich malých a mladých hokejistů s představiteli školy, trenéry a třídními učiteli. Kromě seznámení s náplní projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, dotovaného z rozpočtu MSK, a aktuální organizací sportovních tréninků bylo cílem setkání zejména posílení spolupráce, sdílení informací a kvalitní komunikace, která bývá nejlepší z očí do očí.

 

 

PROJEKT spolufinancován SFŽP „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“

 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace realizuje projekt „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku.

Výsledkem projektu je revitalizovaná zahrada v prostoru před školním klubem s osmi vyvýšenými záhony, určených k výuce pěstitelských prací.

Pro výuku předmětu člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopisu na 2. stupni je k dispozici expozice druhů dřeva, expozice mrtvého dřeva (broukoviště), hmyzí hotel, expozice hornin, vřesoviště, expozice léčivých bylin a byliny skalnaté krajiny. Informace k  expozicím si žáci mohou vyhledat na dřevěných informačních panelech.

K dispozici je také přístřešek k využití ve výuce a  při odpoledních volnočasových aktivitách školního klubu.

Realizace: duben až červen 2022

 

PROJEKT „V pohodě ve škole i na ledě“

Pro více informací klikněte na Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje.

 

 

IPad kroužek v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II