PROJEKTY

K vytištění

Dokumenty školy dle aktuálního školského roku

Dokumenty
školského poradenského pracoviště

Školská rada

Směrnice

Výroční zprávy

Přespávačka 4.A a 6.C

 

V rámci projektu “V pohodě ve škole i na ledě,” dotovaného z rozpočtu MSK, jsme s žáky na poslední dubnový den naplánovali společné spaní ve škole.
V podvečer jsme se sešli na školní zahradě, zahráli baseball, fotbálek…poseděli u ohně a opekli špekáčky. V setmělé škole se pak všichni těšili na schovávanou. Před spaním koukli na film a zalezli do spacáčků… Ráno nás v 7:00 probudilo zvonění, ale že byl státní svátek, zamířili jsme domů místo do lavic! Už teď se těšíme na další podobnou akci!

 

 

“Jak dokonale využít plody školní zahrady” 

 

Naše školní zahrada kvete a i toto jsou její plody. Žáci zodpovědně sbírali květy pampelišek a sedmikrásek, ze kterých vyrobili ve školním klubu sirup, který využijí v blížících se teplých dnech. Škola na projekt získala účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MS kraje v rámci podpory aktivit v oblasti EVVO.

 

 

Bruslení s hokejisty 

 

Jak asi vypadá den našeho hokejisty? My, spolužáci ze šestých ročníků, jsme si to chtěli na chvíli vyzkoušet. Ve středu 27. března jsme sbalili brusle a naskákali s hokejisty do autobusu, který nás dovezl k zimnímu stadionu v Městských sadech. Tam jsme si společně nejen zabruslili, ale na pár minut zkusili i pravý hokejový trénink. A víte co jsme o hokejistech zjistili? Ten dres jim sekne a na bruslích vážně válí! Určitě si to ještě někdy zopakujeme. Akce je součástí projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, dotovaného z rozpočtu MSK.

 

 

Setkání rodičů s trenéry, třídními učiteli a zástupci školy 

 

Ve velikonoční atmosféře proběhla v úterý 26. 3. třetí schůzka zákonných zástupců našich malých a mladých hokejistů s představiteli školy, trenéry a třídními učiteli. Akce je součástí projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, na který byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Bruslení s hokejisty 

 

Jaké to je trávit po škole čas na ledě? Jak vypadá trénink našich hokejistů? Jejich spolužáci ze čtvrtých ročníků měli možnost si to alespoň na chvíli vyzkoušet. Ve středu 28. února sbalili brusle a nastoupili společně do autobusu, který je dovezl k ledové ploše v Městských sadech. Tam si s hokejisty nejen zabruslili, ale podívali se i na jejich tréninkový zápas. Bylo to krásné odpoledne a už teď všichni plánují, kdy si to zase zopakujeme. Akce je součástí projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, dotovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Preventivní program Centra inkluze 

 

Během února opět pracovali s kolektivy dětí v šestých ročnících odborníci z Centra inkluze. Své dvouhodinové preventivní programy zaměřili zejména na řešení konfliktních situací, protože mnoho dětí stále neví, jak se v případě sporů a nedorozumění zachovat, a tak se zbytečně trápí. Tato aktivita byla realizována v rámci projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, který je dotován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Fond malých projektů v Euroregionu Silesia – schůzka s partnerem projektu

 

V úterý 30. 1. 2024 se uskutečnila schůzka s partnerem projektu „Zespol Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – Henryka Jordana 6, 47-400 Racibórz“. Hlavní bodem programu byla příprava projektové žádosti Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia pro období 2021–2027. Projekt s názvem „Sportem ke spolupráci, poznání a porozumění“ plánujeme realizovat v roce 2025. S polskými partnery jsme se dohodli na způsobu řízení projektu a třech aktivitách, na které budeme žádat dotaci:
1. Společný lyžařský kurz 5. ročníku (únor 2025)
2. Společný cyklistický kurz (červen 2025)
3. Akce „Odpoledne v pohybu“ za účasti dětí a jejich rodičů partnerské školy z Markowic, červen 2025
Hlavní cílem je navázat dlouhodobou spolupráci s partnerskou školou v zahraničí a realizovat společné akce.

 

 

PEER PROGRAM – spolupráce mezi hokejisty

 

V říjnu zahájili hokejisté 8. C peer program s mladšími hráči ze čtvrtého ročníku. Zkušenější sportovci mohou svým svěřencům radit a pomáhat, a to nejen na ledě, ale i mimo něj. Cílem je zejména vytvoření prostředí vzájemné podpory a porozumění, které v důsledku obohatí všechny účastníky programu. Ten je součástí projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, dotovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Jak dokonale využít plody školní zahrady

 

Máme za sebou první čtvrtinu projektu “Jak dokonale využít plody školní zahrady”, do kterého se zapojili nejen žáci z klubu, ale také sedmáci. Ti svou pracovitostí pozemky řádně udržovali a připravovali na zimu. Spolupracujeme se seniory z Alzheimer home a předáváme si cenné zkušenosti. Vyzkoušeli jsme babičky (nejen ty, ale i naše mladší kamarády) v poznávání bylinek nebo jsme z plodů upekli pečený čaj. V zimních měsících připravujeme bylinkové pohlednice ve spolupráci s vyučujícím přírodopisu, zahrádek a výtvarné výchovy.

 

 

„V pohodě ve škole i na ledě“

 

Na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě se v září opět rozjel projekt „V pohodě ve škole i na ledě“, na který získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024.

Účelem projektu je adaptace žáků 4. a 6. tříd s rozšířenou sportovní přípravou zaměřenou na lední hokej v novém třídním kolektivu a sladění norem jejich chování na zimním stadionu a ve škole. Důraz je kladen také na navázání a zkvalitnění spolupráce třídních učitelů s trenéry ledního hokeje a zákonnými zástupci žáků během celého školního roku.

Jedná se především o upevnění takových sociálních vazeb, které budou následně preventivně působit ve vztazích mezi žáky, pedagogy, trenéry a rodiči.

 

 

 

 

Setkání rodičů s trenéry, třídními učiteli a zástupci školy 

 

V úterý 12. 9. se konala schůzka zákonných zástupců našich malých a mladých hokejistů s představiteli školy, trenéry a třídními učiteli. Kromě seznámení s náplní projektu ,,V pohodě ve škole i na ledě”, dotovaného z rozpočtu MSK, a aktuální organizací sportovních tréninků bylo cílem setkání zejména posílení spolupráce, sdílení informací a kvalitní komunikace, která bývá nejlepší z očí do očí.

 

 

PROJEKT spolufinancován SFŽP „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“

 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace realizuje projekt „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku.

Výsledkem projektu je revitalizovaná zahrada v prostoru před školním klubem s osmi vyvýšenými záhony, určených k výuce pěstitelských prací.

Pro výuku předmětu člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopisu na 2. stupni je k dispozici expozice druhů dřeva, expozice mrtvého dřeva (broukoviště), hmyzí hotel, expozice hornin, vřesoviště, expozice léčivých bylin a byliny skalnaté krajiny. Informace k  expozicím si žáci mohou vyhledat na dřevěných informačních panelech.

K dispozici je také přístřešek k využití ve výuce a  při odpoledních volnočasových aktivitách školního klubu.

Realizace: duben až červen 2022

 

PROJEKT „V pohodě ve škole i na ledě“

Pro více informací klikněte na Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje.

 

 

IPad kroužek v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II