PROJEKTY

K vytištění

Dokumenty školy dle aktuálního školského roku

Dokumenty
školského poradenského pracoviště

Školská rada

Směrnice

Výroční zprávy

 „V pohodě ve škole i na ledě“

Pro více informací klikněte na Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje.

 

 

IPad kroužek v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II