DENNÍ REŽIM

Kroužky

Platba + provoz

Denní režim

Aktivity školního klubu

Měsíční plán

Odhlašování dětí

Pro činnost se využívají herny, tělocvičny, cvičná kuchyňka a keramická dílna.