ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Kroužky

Škola v přírodě

Olympiády

Sportovní kurzy

Soutěže

Výlety a Kulturní akce

SRPDŠ

Aktuality školní družiny / klubu

Školní sbor EBEN

Školní ples

 

3.A a 3.B na škole v přírodě (2021/2022)

Žáci 3. ročníku byli na přelomu května a června na škole v přírodě na Malé Morávce – hotel Neptun. Vyzkoušeli si výuku netradičním způsobem, zažili spoustu legrace a soutěží. Na Den dětí byl pěší výlet do Karlovy Studánky, kde za odměnu dostali zmrzlinu. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme si všichni školu v přírodě užili.
 

 

Škola v přírodě 1.B (2021/2022)

Žáci 1.B se zúčastnili ve dnech 8. – 10. června školy v přírodě v Mokřinkách na Bílé Holubici. I když trvala jen 3 dny, program byl nabitý. První den nás čekala beseda s myslivkyní (myslivec – žena) a návštěva lesa. Dozvěděli jsme se, jak se chovat v lese, poznávat stopy zvířat a spoustu zajímavých věcí o přírodě. Odpoledne jsme poslali rodičům pohledy a šli jsme na krátkou procházku po okolí, která byla spojena s plněním úkolů. Druhý den nás čekal celodenní výlet. Autobusem jsme jeli do Starých Těchanovic, kde jsme vystoupali na rozhlednu. Druhou zastávkou byl Davidův mlýn. Tady jsme se posilnili dobrou svačinou a zmrzlinou a vyblbli jsme se v lanovém centru. Poslední zastávkou celodenního výletu bylo Zoo. Viděli jsme lamy, velbloudy, kozy, morčata a někteří se projeli na oslíkovi. V pátek jsme navštívili nedalekou štolu, kde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku.
Za zvládnutí školy v přírodě jsme byli odměněni medailí a diplomem. Po obědě jsme jeli unaveni, ale spokojeni a plni zážitků zpátky domů.
 
 

Ohlédnutí za školou v přírodě 2020/2021 – 2. ročník

Škola v přírodě 2.A a 4.A

Poslední květnový týden se naši žáci vydali do Penzionu Rejvíz. Čekal je nabitý program plný výletů po okolí, plavání, her a hudby. Nejlepším zážitkem byla pro mnohé návštěva Zlatorudného skanzenu, kde si vyzkoušeli i rýžování zlata a mohli si pak své nalezené zlatinky odnést jako cenný suvenýr! Poslední večer poseděli u táboráku a také prověřili svou odvahu na noční stezce a pak už se plní zážitků vraceli domů. Všechny fotografie naleznete na sociálních sítích školy. 

Škola v přírodě 4.B + 4.C (2021/2022)

První květnový týden se naši čtvrťáci vydali do Penzionu Rejvíz. Čekal je nabitý program plný výletů po okolí a sportovních tréninků. Samozřejmostí bylo i dopolední vyučování, odpolední bazén, večerní hry a hudební párty. Nejlepším zážitkem byla pro mnohé návštěva Zlatorudného skanzenu, kde si vyzkoušeli i rýžování zlata a mohli si pak své nalezené zlatinky odnést jako cenný suvenýr! Poslední večer pak prověřili svou odvahu na noční stezce a plní zážitků se vraceli domů. Všechny fotografie naleznete na sociálních sítích školy.