INFORMACE O STUDIU

Informace o studiu

Žák roku

Zápis do 1. třídy

Informace pro 1. třídy

Informace pro 9. třídy

 

 

Projekt spolufinancován SFŽP „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“

 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace realizuje projekt „Učíme se v přírodě při ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2“, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím, zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a navýšení počtu hodin strávených venku.

Výsledkem projektu je revitalizovaná zahrada v prostoru před školním klubem s osmi vyvýšenými záhony, určených k výuce pěstitelských prací.

Pro výuku předmětu člověk a jeho svět na 1. stupni, přírodopisu na 2. stupni je k dispozici expozice druhů dřeva, expozice mrtvého dřeva (broukoviště), hmyzí hotel, expozice hornin, vřesoviště, expozice léčivých bylin a byliny skalnaté krajiny. Informace k  expozicím si žáci mohou vyhledat na dřevěných informačních panelech.

K dispozici je také přístřešek k využití ve výuce a  při odpoledních volnočasových aktivitách školního klubu.

Realizace: duben až červen 2022

 

 

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Aktivity programu jsou financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU. Program navazuje na „Národní plán doučování“, který byl realizován ve druhém pololetí školního roku 2021/2022. Ve školním roce 2022/2023 jsou žáci v devíti skupinách doučováni z českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka. Cílem je podpora žáků při zvládnutí učiva a také osvojení návyku samostatného studia a pravidelné přípravy. U žáků 9. ročníku je program zaměřen na přípravu na přijímací zkoušky.