INFORMACE O STUDIU

Informace o studiu

Žák roku

Zápis do 1. třídy

Informace pro 1. třídy

Informace pro 9. třídy

Všichni uchazeči, kteří podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě byli PŘIJATI. Prosíme rodiče, kteří podávali žádost i jinam, aby nás co nejdříve vyrozuměli a telefonicky potvrdili, zda jejich dítě nastoupí či nikoli.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve škole od 12.5.2020 osobně vždy mezi 8. – 11. hodinou nebo v jinou dobu po telefonické domluvě na čísle 778 724 964. Všichni zákonní zástupci, kteří žádali o odklad povinné školní docházky jsou povinni do konce srpna dodat doporučení pediatra a poradenského pracoviště PPP, popřípadě SPC.

Mgr. Simona Horáková, ředitelka školy