ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kroužky

Platba + provoz

Denní režim

Aktivity školní družiny

Odhlašování dětí

Školní družina bude k dispozici v průběhu pracovního týdne vždy ráno od 6:00 – 7:50 a odpoledne 11:40 – 17:00. Nabídku kroužků a klubů zveřejníme na začátku školního roku na webových stránkách. Ke všem aktivitám budeme využívat prostor družiny, odborných učeben, tělocvičny a hřiště školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní družině do 30. 6. v době od 8:30 do 15:30. Všechny informace týkající se pobytu dětí ve školní družině dostanete osobně ve ŠD nebo na tel. č. 728 106 644.

Přihlášku naleznete v dokumentech školy, konkrétně v dokumentech k vytištění.