ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kroužky

Platba + provoz

Denní režim

Aktivity školní družiny

Odhlašování dětí

Školní družina je k dispozici v průběhu pracovního týdne vždy ráno od 6:00 – 7:50 a odpoledne 11:40 – 17:00. Nabídku kroužků a klubů zveřejníme na začátku školního roku na webových stránkách. Ke všem aktivitám budeme využívat prostor družiny, odborných učeben, tělocvičny a hřiště školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní družině do 30. 6. v době od 8:30 do 15:30. Všechny informace týkající se pobytu dětí ve školní družině dostanete osobně ve ŠD nebo na tel. č. 728 106 644.

Přihlášku naleznete v dokumentech školy, konkrétně v dokumentech k vytištění.

Rozdělení tříd a vychovatelů ve školní družině pro rok 2021/2022

1. oddělení Jakub Štýbar (třídy 1.B a 1.C)

2. oddělení Eva Beková (třídy 1.A a 1.C)

3. oddělení Bc. Jana Štenclová (třídy 3.A a 3.B)

4. oddělení Jana Reichlová třídy (2.C a 2.B)

5. oddělení Jitka Vajdová třídy (4.A,B,C)

6. oddělení Klaudie Měrková (třídy 2.A a 2.B)

Školní klub Jiřina Böhmová (5.- 9. ročník)