OLYMPIÁDY

Kroužky

Škola v přírodě

Olympiády

Sportovní kurzy

Soutěže

Výlety a Kulturní akce

SRPDŠ

Aktuality školní družiny / klubu

Školní ples

Matematický klokan 2022

V pátek 18. 3. 2022 proběhl Matematický klokan. Soutěžilo se ve 4 kategoriích:

Kategorie 1: Cvrček (2. a 3. třída)
1. místo Harazim (3.A)
2. místo Němčanský (3.B)
3. místo Rode (2.B)

Kategorie 2: Klokánek (4. a 5. třída)
1. místo Olšák (4.A)
2. místo Havlíček (5.B)
3. místo Racko (5.B)

Kategorie 3: Benjamin (6. a 7. třída)
1. místo Bártíková (7.C)
2. místo Stecová (7.C)
3. místo Pastucha (7.C)

Kategorie 4: Kadet (8. a 9. třída)
1. místo Jašek (9.A)
2. místo Tománek (9.A)
3. místo Mrázková (9.A)
Všem vítězům blahopřejeme.

Výsledky okresního kola Soutěže v německém jazyce 

Ve středu 9. 3. 2022 se konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce.
V kategorii I A s velkou převahou zvítězila Veronika Šimíčková ze 7. B.
V kategorii II A uniklo o jediný bod 3. místo Lukáši Kuřitkovi z 9. A.
Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Přírodovědná soutěž na Mendelovu gymnáziu V Opavě

U příležitostí oslav výročí 200 let narození celosvětově známého přírodovědce J. G. Mendela zorganizovalo v pátek 28. 1. 2022 Mendelovo gymnázium již třináctý ročník populární Přírodovědné soutěže pro žáky základních škol. Tříčlenné týmy řešily teoretické i praktické úkoly z biologie, chemie, fyziky, ekologie a body navíc získali všichni, kteří natočili videonahrávku komentovaných přírodopisných pokusů na téma spojené s osobností J. G. Mendela.
Velkého úspěchu dosáhl tým Hrášci ve složení Sandra Růžičková, Lucie Burianová a Marek Kolek, který získal 3. místo. Gratulujeme ke skvělému umístění a dalším týmům děkujeme za účast v soutěži.