JAZYKY

Charakteristika

Zaměření

Jazyky

Hokej

Angličtina je na naší škole vyučována jako hlavní jazyk již od 1. třídy v rozsahu 1 hodiny týdně. Ve 2. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku tři hodiny týdně dle učebnic Happy House a Happy Street.

Žákům prvních tří ročníků také nabízíme hodinu angličtiny navíc v podobě kroužků. Na konci 3. ročníku je žákům nabízena možnost zařazení do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka. Dochází tak základě stanovených kritérií a těmi jsou především dosavadní vynikající studijní výsledky a úspěšně složené přijímací zkoušky v podobě písemného testu.

Pokud je žák přijat do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, vzdělává se z učebnic řady Project Explore v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně od 4.- 8. ročníku, v 9. ročníku v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně. Ve všech zmíněných ročnících žáci pracují 1x týdně pod vedením rodilého mluvčího. Žáci 6. ročníku mají navíc výuku posílenu o konverzaci v angličtině v rozsahu 1 hodiny týdně. V 9. ročníku dochází k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku s neomezenou platností  – Cambridge  English Preliminary. V případě úspěšného složení je výsledek vítaným přínosem pro uchazeče studia na středních školách, především na gymnáziích. V případě, že  žák není zařazen do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, vzdělává se z učebnic řady Project, 4. edice v rozsahu 3 hodiny týdně od 4.- 9. ročníku.  Výstupní úroveň – A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naši žáci úspěšně reprezentují školu v různých soutěžích a olympiádách.

Na druhé stupni vyučujeme francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk (tzv. druhý cizí jazyk) tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého jazyka.

Druhý cizí jazyk je realizován jako povinně volitelný předmět výukou od 7. do 9. ročníku týdně 2 vyučovací hodiny. Vyučování probíhá v odborných jazykových učebnách, třídy jsou děleny na skupiny. Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A 1.2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivnímu využití komunikace v cizím jazyce.

 

Byli jsme ve Španělsku a Francii! 

 

Jaká je vaše představa ideální dovolené? Moře, pláž, historické památky, plavba lodí, hory, nakupování nebo dobré jídlo v hotelu se spoustou hvězdiček? My to měli všechno! V posledním květnovém týdnu jsme ve francouzském Avignonu kráčeli ve stopách papeže, poté se koupali hned na dvou španělských plážích, navštívili Barcelonu, historickou Gironu a klášter Montserrat zasazený v horách. V Tossa de Mar nás čekala plavba v lodích s proskleným dnem, které vjížděly až do zaplavených jeskyní. V hlavním městě Katalánska nás okouzlila Gaudího Sagrada Familia, Parc Güell, slavná ulice La Rambla, gotická čtvrť, kudy chodil Kryštof Kolumbus, a také jedno z největších akvárií v Evropě. A to není všechno, prohlédněte si naše fotoalbum. Tady se určitě ještě někdy vrátíme!

 

Všechny fotografie naleznete po kliknutí ZDE.

 

 

Vezeme třetí místo ze soutěže 1:0 pro němčinu! 

 

Ve středu 5. 6. 2024 se 6 žákyň 7. ročníku zúčastnilo v Praze finále sportovně vědomostní soutěže 1:0 pro němčinu. Společně s dalšími 13 týmy sehrály turnaj v kopané a v teoretické části řešily kvízy, ve kterých prokázaly své skvělé znalosti o Německu, Bundeslize a fotbalu všeobecně. Holky se pečlivě připravovaly: trénovaly hru, biflovaly se slovíčka. V obou kolech soutěže prokázaly týmového ducha a bojové srdce, a tak jim zaslouženě náleží 3. místo. Děvčata, respekt. Byly jste skvělé. Poděkování náleží paní učitelce Farské, paní učitelce Pavlíkové a panu učiteli Vojtěškovi a všem klukům, kteří s fotbalovou přípravou pomáhali. Soutěž pořádal Goethe-Institut Praha, Česko – německá fotbalová škola a FC Zličín.

 

 

O kom se mluví: Veronika Šimíčková z 9. B

 

Chodí po stejných chodbách jako vy. Na první pohled nenápadná, přesto výjimečná. Reprezentuje školu a vyhrává jazykové soutěže. Veronika vyhrála 3x školní kolo a 2x okresní kolo Soutěže v německém jazyce. Loni byla v okrese druhá, letos čtvrtá v kraji. Na podzim třetí mezi jednotlivci v soutěži #HelloErasmusDays, kterou pořádalo Gymnázium Hello Ostrava. Jaká je? Co ji baví? Seznamte se …

R: Kdy tě poprvé napadlo, že se budeš zabývat němčinou?
V: Když jsem si vybírala cizí jazyk, tak jsem neměla žádný konkrétní důvod, proč zrovna němčina.
R: Kdy jsi zjistila, že ti němčina jde?
V: Asi hned ten první rok, jak jsem se začala učit němčinu, tak mě to začalo hodně bavit a pak jsem se chtěla zúčastňovat soutěží. Ráda se v němčině pořád zdokonaluju.
R: Můžeš říct, že učit se cizí jazyk je zábava?
V: Myslím si, že ano. Věřím, že se mi jazykové schopnosti budou v budoucnu hodit. Jednak ohledně vzdělávání, jednak kvůli cestování.
R: Dneska tušíš, čím jednou budeš?
V: Můj sen je být právničkou nebo psycholožkou.
R: Máš nějaké vzory v životě? Kdo tě nejvíc ovlivňuje?
V: Mými vzory jsou mí rodiče. Jsou pro mě velkou inspirací a podporou.
R: Život, to není jenom škola. Jak odpočíváš, co tě baví?
V: Ráda čtu knihy, poslouchám hudbu nebo hraju deskové hry. Hodně času a pozornosti věnuju své jezevčici Maggie.
R: Děkuji za rozhovor.

 

 

Opava Masterminds! 2024 

 

Dne 16. dubna 2024 se v naší škole pod záštitou primátora města Opavy, Ing. Tomáše Navrátila, konal 1. ročník anglické soutěže Opava Masterminds!, která je určena žákům 1.- 5. ročníku ZŠ. Soutěže se zúčastnilo na 60 dětí z devíti škol opavského okresu. Děti soutěžily v týmových i individuálních kategoriích. Letošní ročník byl velmi zdařilý a už nyní se těšíme na další. Našimi partnery jsou British Council při UP Olomouc, Megabooks, nakladatelství Oxford University Press a v neposlední řadě Sdružení rodičů a přátel při ZŠ E. Beneše. Moc děkujeme.

Všechny fotografie naleznete na sociálních sítích školy nebo po kliknutí ZDE. 

 

 

Šesťáci už mluví německy! 

 

Zatím se umí představit a pozdravit, ale ani to není málo. A jak je to možné? Jednoduše, stačí navštívit akci Deutsch ist super a jde to samo. Pravda, malinko jim pomohli studenti a studentky, kteří je programem provázeli. Žáci na různých stanovištích získávali razítka za úspěšně splněné úkoly. Všem se moc dařilo a jak se vyjádřili, také je to bavilo.
Věříme, že teď už se němčiny nebudou bát, protože němčina je přece SUPER! Program a ceny zajistili studenti a lektoři společnosti Prolingua Opava, Slezské univerzity Opava a Střední školy hotelnictví a služeb Opava.
Děkujeme a těšíme se zase příští rok.

 

 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 pořádá pod záštitou primátora Statutárního města Opavy 1. ročník soutěže v anglickém jazyce. 
Termín: 16. 4. 2024 
Přihlášky posílejte do 29. 3. 2024 na adresu info@zsedvardabenese.cz.
Maximální počet soutěžících z jedné školy:
1.⁠ ⁠ročník – 2 žáci
2.⁠ ⁠ročník – 2. žáci
3.⁠ ⁠ročník – 1 žák
4.⁠ ⁠ročník – 1 žák
5.⁠ ⁠ročník – 1 žák
Přijďte si zasoutěžit a poměřit své znalosti s těmi nejlepšími. Těšíme se na vás.

 

První ročník soutěže v anglickém jazyce 

 

 

Dorothea Dvořáková – naše jazyková princezna! 

 

Žáci získávají schopnost číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumět přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznávat kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávat nejdůležitější informace a pracovat s nimi, pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, formovat vzájemné porozumění mezi zeměmi a respektovat odlišné kulturní hodnoty jiných národů. Žáci jsou vedeni k objektivnímu posuzování vlastních výkonů, výsledků a práce v jednotlivých činnostech.

Dne 27. února 2024 proběhlo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce kategorie 6. – 7.ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Dorka, žákyně 6. C, podala fantastický výkon už ve školním kole, kdy vyhrála ve své kategorii a ani v okrese se rozhodně neztratila. Z 36 dětí se umístila  na děleném 7.- 9. místě, což svědčí o velké konkurenci a minimálních rozdílech na předních příčkách. Máme z Dorky velkou radost a srdečně gratulujeme!

 

 

Velký úspěch Veroniky Šimíčkové – vítězství v okrese 28. 2. 2024

 

Je nenápadná, dokud s ní nestrávíte společný čas. Ohromí vás svou empatií a znalostmi. Její zájem o jazyky, píle a nadání opět přinesly své ovoce: Verča vyhrála okresní kolo Soutěže v německém jazyce a postupuje do dalšího kola, kde bude reprezentovat nejen naši školu, ale také celý region.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v kraji.

 

 

Angličtináři opět slaví!  B2 First for Schools (FCE) naši deváťáci zvládli s přehledem a to už na základce! 

 

Opět po roce jsme se pokusili o složení mezinárodně uznávaných zkoušek a povedlo se! Žáci jazykové i nejazykové sekce skládali zkoušku B2 First for Schools (FCE) či  B1 Preliminary (PET) a všichni v ní uspěli. Získali tak nejen cenné body v přijímacím řízení, ale kromě povinného didaktického testu nemusí v budoucnu skládat maturitní zkoušku z angličtiny. Všichni naši angličtináři ví, že dřina a každodenní práce se vyplácí. Jejich radost je i naší radostí. Všem moc gratulujeme. Angličtina otevírá dveře do světa a my jsme rádi, že máme pedagogy a žáky, kteří ji opravdu umí.

 

 

Adéla Bártíková – nejlepší angličtinářka v Opavě a druhá nejlepší v okrese 

 

Adéla Bártíková, žákyně 9. C, fantasticky zabodovala v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce, která se konala 13. února 2024 a byla určena žákům 8. – 9. ročníků základních škol. Ve školním kole porazila 27 spolužáků a v tom okresním stála proti 35 konkurentům. Od prvního místa v okrese ji dělil pouhý jeden bod. Adéle gratulujeme a děkujeme za báječnou reprezentaci naší školy.

 

 

Anglická školička pro předškoláky 

 

V úterý 30. 1. 2024 se konala anglická školička pro budoucí prvňáčky. Děti čekala poznávačka barev, zvířat, tvarů, karetní hra s naším rodilým mluvčím nebo pohybové aktivity. Velice vydařenou akci doprovázeli jak naši učitelé, tak žáci. Těšíme se na vás u zápisu.

 

Všechny fotografie naleznete po kliknutí ZDE.

 

 

LA NAVIDAD – Vánoce ve španělském jazyce 

 

Nosí dětem ve Španělsku dárky Papá Noel, Santa Claus, niño Jesús nebo tres Reyes Magos? Která koleda je oblíbená? 🎶 Co znamená Nochevieja a proč si v ten den o půlnoci cpou Španělé do úst dvanáct kuliček hroznového vína? Odpovědi na tyto i mnoho dalších otázek zjišťovali žáci během vánočního projektového vyučování v podobě Escape Room v hodinách španělštiny. Zúročili přitom své znalosti z gramatiky i slovní zásoby.
Cílem jejich snažení bylo vyluštit vzkaz. Jak zní? Je to tradiční přání pro všechny: ¡FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2024!

 

 

 

Weihnachtsspiel – vánoční projektové dopoledne v německém jazyce

 

V úterý 19. 12. 2023 se konalo projektové dopoledne pro žáky 7., 8. a 9. ročníku s názvem Weihnachtsspiel. Co bylo obsahem? Němčináři obdrželi “Arbeitsblatt“, tj. pracovní list, na kterém společně ve skupině pracovali. Po vyplnění myšlenkové mapy již usedli na stanoviště, kde v rámci Weihnachtsmemory hledali shodné dvojice – vždy obrázek a německý ekvivalent. Následovala oblíbená hra Dobble s 13 nejznámějšími slovíčky, oběšenec, trimino, domino nebo také Laufdiktat, mezi dětmi známý jako běhací diktát. V rámci upevnění slovní zásoby následovala osmisměrka a poté už vyhodnocení a sladká odměna pro všechny zúčastněné.

Frohe Weihnachten!

 

 

 

Žáci a učitelé propojují kultury na Školním kempu v rámci projektu Deutsch Plus Česko

 

Ve dnech 11. až 14. prosince se na Školním kempu v Praze setkali žáci a učitelé z pěti mimopražských škol v rámci projektu Deutsch Plus Česko, který připravil Goethe-Institut
Praha. Program setkání byl bohatý a nabídl účastníkům příležitost k hlubšímu porozumění česko-německému kulturnímu propojení. Přednášky a workshopy se zaměřily nejen na jazykovou stránku, ale také na historii a tradice obou zemí. Žáci měli možnost aktivně používat německý jazyk ve skvělé atmosféře, což přispělo k jejich jazykovému rozvoji a vzájemnému porozumění.
Jedním z vrcholů setkání byla rallye městem, kde účastníci sledovali stopy česko-německého soužití. Tato aktivita nejenže poskytla zábavu, ale také rozšířila povědomí o historii a kulturních vazbách obou zemí. Cílem akce bylo nejen blíže se poznat a posílit vztahy mezi žáky a učiteli, ale také aktivně podporovat užívání německého jazyka v každodenním životě. Organizátoři doufají, že tato setkání vytvoří silnou základnu pro další spolupráci mezi němčináři a přispějí k šíření povědomí o kulturní různorodosti. Projekt Deutsch Plus Česko a podobné iniciativy hrají klíčovou roli ve vytváření mostů mezi kulturami a přispívají k vzájemnému respektu a porozumění mezi mladými lidmi. Setkání v Praze nebylo pouze o jazykové výuce, ale také o otevřenosti k novým přátelstvím a perspektivám. Těšíme se na další setkání a společné projekty, které budou přispívat k obohacení školního prostředí a podporovat mezikulturní dialog.

 

 

Zájezd do Španělska a Francie

 

Základní škola Edvarda Beneše v Opavě pořádá od 25. 5. – 31. 5. 2024 zájezd do Španělska a Francie. Pro více informací kontaktujte p. uč. Drápelovou a Rádkovou. Těšíme se na úžasný výlet plný nových destinací a památek.

 

 

Echo, interaktivní soutěž v němčině 

 

V pondělí 13. 11. 2023 na rektorátu Slezské univerzity v Opavě naši němčináři testovali novou interaktivní hru, kterou připravila opavská společnost Pro Lingua. Námětem se stala pohádka bratří Grimmů Brémští muzikanti. Pracovalo se s tablety, které po načtení QR kódů odkazovaly na ozvučené obrázky. Cílem hry bylo seřadit správně části příběhu a vymyslet jeho pokračování. Všem týmům se podařilo splnit oba úkoly, a tak si zaslouží pochvalu za znalosti němčiny i originální nápady při tvorbě vlastních příběhů.

 

 

Deutsch Plus Česko 

 

V rámci projektu Goethe-Institutu v Praze “Deutsch Plus Česko“ vznikla síť škol, která má posílit výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v České republice. Členy této sítě jsou školy, které se velmi angažují v oblasti výuky němčiny. Projekt “Deutsch Plus Česko“ zprostředkovává aktivity a akce na vybraných školách a výměnu mezi vedením škol, rodiči a učiteli a učitelkami němčiny. Jeho cílem je zintenzivnit zájem žáků a žákyň a jejich učitelů a učitelek o němčinu jako cizí jazyk a o sousední zemi, a to i tím, že se žáci a žákyně dozvědí o možnostech, jak si osvojením němčiny zlepšit vlastní kariérní vyhlídky. Naše škola úspěšně splnila podmínky přijetí do projektu “Deutsch Plus Česko“ Goethe-Institutu Praha, který propojuje 23 škol po celé České republice. Záštitu nad projektem převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Slavnostní zahájení projektu spojené s podpisem smluv mezi vedením Goethe-Institutu a partnerských škol proběhlo na konferenci v Praze 3. 11. 2023.

 

 

Den s němčinou – Autobahnspiel 

 

Den s němčinou pořádá Goethe – Institut každoročně v jednom z českých měst na podporu německého jazyka a kultury. Letos padl los na Opavu, a tak jsme se mohli v úterý 7. 11. 2023 zúčastnit interaktivní hry AUTOBAHNSPIEL. Projížděli jsme pomyslnou dálnicí od města k městu, plnili úkoly a sbírali kilometry. Poznali jsme němčinu a Německo trochu jinak, a to stálo zato.

 

 

Día de Muertos ve španělském jazyce 

 

Tradice vzpomínání na blízké, kteří už s námi nejsou, má mnoho podob. Po Halloweenu nás ve španělském jazyce čekaly oslavy Dne mrtvých Día de Muertos. Podle jazykové úrovně jsme se učili barvy při zdobení lebek calaveras, oblékli naši Catrinu i Catrína, obohatili svou slovní zásobu prostřednictvím písní a textů s touto tematikou. Na příští rok jsme si slíbili, že navíc i něco ukuchtíme podle tradičních receptů.

 

 

Poznávací zájezd do Skotska 

 

Ve dnech 3. 10 – 9. 10. 2023 jsme se vypravili do deštivého, ale nesmírně krásného historického Skotska. Naše putování začalo objevováním Londýna, kde jsme až do pozdních večerních hodin obdivovali ty nejvýznamnější památky metropole. Viděli jsme Westminsterský či Buckinghamský palác, Leicester či Trafalgarské náměstí, čtvrť Soho, China Town, Národní galerii nebo Britské muzeum. Projeli jsme se na obřím vyhlídkovém kole The London Eye či pluli po řece Temži až k nultému poledníku. Po nočním přejezdu do Skotska jsme vystoupili v hlavním městě Edinburghu. Procházeli jsme se po Royal Mile, sídle skotských králů, Národní skotském muzeu a v dalších dnech jsme navštívili St. Andrews, Stirling, Wallace Monument, Alnwick Castle a třešničkou na dortu byl výlet do Highlands. Tam jsme si užili projížďky přes úchvatné údolí Glencoe a plavby po jezeře Loch Ness, kde mnozí z nás opravdu zahlédli tajemnou lochnesskou příšerku Nessie. Ben Nevis nám sice pro nepřízeň počasí zůstal skryt, ale nějaký ten deštík nám nezkazil fantastické zážitky na celý život.
Už se nemůžeme dočkat, až s naší školou vyrazíme do dalších skvělých destinací.

Všechny fotografie naleznete po kliknutí ZDE.

 

 

Úspěch našich žáků na #Helloerasmusdays

 

V pátek 13. října jsme přijali pozvání na #Helloerasmusdays (soutěž pro deváťáky), která se konala na Základní škole Hello pod záštitou primátora města Ostravy. Naši žáci soutěžili jednak v hlavní soutěži týmů v prezentačních dovednostech v angličtině nazvané Hello Talks, tak i v doprovodných soutěžích jednotlivců v angličtině, němčině či španělštině. Celého soutěžního klání se zúčastnilo 10 základních škol a celkem 211 dětí. Naši žáci zabodovali ve všech soutěžích a byli doslova nepřehlédnutelní.

Výsledky:
3.místo – soutěž tříčlenného týmu ve složení Adéla Bártíková, Alice Fialová a David Meixner. Tématem byla AI-umělá inteligence a její dopady na naši společnost.

 • 3.místo v soutěži jednotlivců ve španělském jazyku patří Lauře Peterkové.
 • 3.místo v soutěži jednotlivců v německém jazyce náleží Veronice Šimíčkové.
 • 1.místo v soutěži jednotlivců v anglickém jazyce obsadila rovněž Veronika Šimíčková.

Naši žáci si odnesli hodnotné ceny, cenné zkušenosti a radost z úspěchu. Výhercům gratulujeme a všem dětem děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

 

 

Fit in Deutsch 1 – Goethe-Zertifikat A1 

 

Historickým okamžikem se stal úspěch dvou našich žáků, a to Veroniky Šimíčkové a Vojtěcha Magery z 8. ročníku. Oba se před nedávnem podrobili náročné zkoušce z německého jazyka, kdy excelovali a zaslouženě získali certifikát, který stvrzuje jejich vědomosti.
Děkujeme paní učitelce Farské za přípravu a vedení dětí a rovněž držíme palce v dalším vzdělávání.

 

Les crêpes – la spécialité française traditionelle 

Dnes se konala netradiční hodina francouzského jazyka. Naši deváťáci se sešli v kuchyňce a připravili si palačinky, tradiční francouzskou specialitu. Měli možnost ochutnat crème de marrons (kaštanový krém) a caramel au fleur de sel (slaný karamel).

 

 

Poznávací zájezd do Anglie

 

Ve dnech 14.-19.5.2023 se uskutečnil poznávací zájezd do Londýna, Brightonu a Hastings. Žáci navštívili jak rušné velkoměsto, tak i ta menší přímořská letoviska. Zkoumali fantastický mořský svět, poznávali krásy křídových útesů Seven Sisters, objevovali pašerácké jeskyně, pozorovali svět z výšky pohyblivé vyhlídkové věže i360 a zažili mnoho dalšího. Už teď se těšíme na další výlety do zahraničí, které připravujeme na příští školní rok. Hromada zážitků, zkušeností i dny plné aktivit a poznávání. To byla Anglie 2023.

VŠECHNY FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE.

 

 

English Star – Year 3 

 

Ve čtvrtek 11. 5. se konalo testování z angličtiny ve 3. ročníku. Emma Hadamčíková se stala nejlepší angličtinářkou a právem jí náleží titul English Star – Year 3. Svými znalostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní, poslechu a mluvě předčila všech 28 dalších dětí. Krásné 2. místo obsadil Petr Vojtal a 3. příčka náleží Sabině Kotykové.
Všechny děti se velmi snažily a my všem gratulujeme k pěkným výkonům. Angličtině zdar!

 

 

Úspěchy ZŠ E. Beneše – Národní testování SCIO žáků 5. tříd

 

Celých 22% páťáků s rozšířenou výukou angličtiny by zvládlo maturitu a dalších 48 % páťáků s rozšířenou výukou angličtiny umí anglicky stejně dobře jako deváťáci jiných škol. Úroveň A2 v angličtině je běžná u 48 procent našich jazykových páťáků. To, že se specializujeme na jazyky od první třídy znamená, že už na konci páté třídy splníme požadavky pro devátý ročník běžné školy. Dalších 22 procent páťáků dosáhlo úrovně B1 či dokonce B2.

Poznávávací zájezd do Vídně

 

V pátek 28. 4. 2023 jsme si vyrazili na jednodenní výlet do hlavního města Rakouska. Prošli jsme historické centrum od univerzity po parlament, v Přírodovědeckém muzeu nás ohromily rozsáhlé sbírky minerálů a repliky koster dinosaurů. Vrcholem dne se staly atrakce v zábavním parku Práter. Den plný zážitků jsme zakončili procházkou.

Krásný pozdrav z Vídně posílá Základní škola Edvarda Beneše v Opavě

Všechny fotografie naleznete ZDE.

 

Kochen auf Deutsch – vaření v němčině

 

Ve středu se sedmáci sešli místo učebny němčiny ve školní kuchyňce. Na programu byl císařský trhanec (Kaiserschmarrn), což je lehká, karamelizovaná palačinka ze sladkého těsta. Přípravu, včetně sněhu z bílků, smažení a trhání zvládli jako zkušení kuchaři. Pokud si chcete také pochutnat, přikládáme recept:

 • 200 g hladké mouky
 • 400 ml mléka
 • 4 vejce
 • 3 lžíce cukru
 • 1 vanilkový cukr
 • špetka soli
 • olej nebo máslo na smažení
 • moučkový cukr na posypání

Servírujte s ovocným rozvarem (Rote Grütze).
GUTEN APPETIT!

 

 

Úspěch v německém jazyce

 

Ve středu 29. 3. 2023 se uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly Veronika Šimíčková z 8. B a Nicol Macháčová z 9. C. Verunka získala krásné druhé místo, Nicol obsadila dělenou 9. a 10. pozici. Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.

 

 

Zájezd do Skotska

 

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom Vám nabídli další zájezd, tentokrát do Skotska, který se bude konat v termínu od 3. do 9. října 2023. Výpravu pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o.
V případě, že Vaše dítě projeví zájem, napište nám na e-mail info@zsedvardabenese.cz do 7. dubna 2023. Do předmětu uveďte “Zájezd Skotsko”.
Po ukončení přihlášek vyhodnotíme počet zájemců a brzy Vám dáme vědět, zda se akce uskuteční či nikoliv.
S ohledem na věk budeme děti zařazovat od nejstarších.
Těšíme se na další putování po Evropě.

 

 

Tradiční recepty ruské kuchyně

 

V rámci výuky ruského jazyka si osmáci vyzkoušeli přípravu jídel klasické ruské kuchyně. Vybrali si typické bliny nebo pelmeně s náplní z mletého masa. Pracovali samostatně ve skupinkách a výsledky jejich snažení rychle mizely z talířů.

 

 

Je to doma! Angličtináři slaví!

 

Stali jsme se přípravným centrem Cambridge English. Naši deváťáci se ve známém prostředí intenzivně připravovali a následně úspěšně složili mezinárodní zkoušku B1 Preliminary for Schools s vynikajícími výsledky. Prestižní zkoušku složilo všech 14 kandidátů. Jazykové dovednosti devíti z nich dokonce dosáhly úrovně B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nejlepších výsledků dosáhli Josef Maiwald z 9. B, Daniel Peterek a Lukáš Sívek z 9. C. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

 

Školička s angličtinou

 

V úterý 14. 2. 2023 učitelé anglického jazyka přichystali pro předškoláky a jejich rodiče školičku s angličtinou. Děti čekaly různé úkoly – poznávaly barvy, čísla, zvířata, tvary, zeleninu, zaskákaly si a zatancovaly. Nechyběl ani hrací a čtecí koutek. Předškoláci splnili úkoly na jedničku a to i přes to, že se mluvilo jen anglicky. Děkujeme za návštěvu.

 

 

Návštěva anglického lycea Monty 

 

Včera se u nás konala prezentace anglického lycea Monty, kdy se žáci osmých a devátých tříd dozvěděli něco o studiu na střední škole. Kladli otázky, chtěli se dozvědět o nových metodách a odnesli si zajímavé informace. Milí deváťáci, přejeme vám šťastnou ruku při volbě dalšího vzdělávání.

 

 

Aktuálně! Zájezd do Anglie – 10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE 

 

Vážení rodiče, milí žáci,
ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy s.r.o. jsme pro Vaše děti připravili zájezd 10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE, který se uskuteční ve dnech 14.-19. května 2023. Své děti přihlašujte písemně na e-mailové adrese info@zsedvardabenese.cz do 10. ledna 2023. Do předmětu uveďte ZÁJEZD. Nabídka je určena žákům 5.- 9. ročníku. Kapacitu budeme naplňovat s ohledem na věk přihlášených od nejstarších. Program zájezdu a ceník je ke stažení na webových stránkách školy v sekci aktuality a složce jazyky. Těšíme se na úžasný výlet!

CENÍK NALEZNETE ZDE.

PROGRAM NALEZNETE ZDE. 

 

 

 

Anglická snídaně v sedmé třídě 

 

Děti si nejlépe zapamatují to, co skutečně prožijí. V rámci anglického jazyka v sedmé třídě se učíme o jídle, kdy si povídáme také o tradiční britské kuchyni. Žáky velice zaujala typická anglická snídaně, a tak jsme se rozhodli, že si ji 15.12. 2022 ve školní kuchyňce připravíme. Všichni pracovali samostatně a velice si to užili. K jídlu nechyběly ani slané brambůrky a pomerančový džus. Příští týden budeme natáčet video, ve kterém si děti připraví své oblíbené pokrmy s doprovodným komentářem v anglickém jazyce. Angličtina nás baví!

 

 

To se ve škole neučí aneb Debatní program pro žáky v anglickém jazyce

 

Pro úspěšně fungování v dnešní společnosti je třeba myslet samostatně a kriticky, umět se prosadit, vypořádat se s nečekanými problémy, přizpůsobit se změnám a dokázat komunikovat v cizím jazyce. Jelikož se tyto schopnosti u našich žáků snažíme podporovat, uspořádali jsme 15. 12. 2022 v rámci spolupráce s asociací debatních klubů vzdělávací workshop v anglickém jazyce. Žáci a učitelé byli proškoleni a seznámeni s pojmem „debata jako komunikační situace na závažnou tezi“ jak v teorii, tak i v praxi. Rovnoměrně strukturovaná diskuze probíhala pod dohledem zkušené lektorky. Debatování ve formě kroužku bude nabídnuto v AJ žákům 7. a 8. tříd již od února 2023.

 

 

Výsledky celostátního srovnání v rámci testování angličtiny

 
V týdnu od 31. 10. 2022 – 7. 11. 2022 se konalo celostátní srovnání v rámci testování anglického jazyka. Ze všech testovaných by 78 % žáků s rozšířenou výukou anglického jazyka a 31 % deváťáků z “nejazykových skupin” mohlo jít rovnou k maturitě.
 
Dosáhli jsme výborných výsledků. Testem SCATE ( A0 – B1) a SCATE+ (A0 – C1) společnosti SCIO byly měřeny základní jazykové dovednosti – čtení a poslech. Úlohy ověřovaly čtení, porozumění textu i mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. 
Z celkového množství 92% testovaných žáků dosáhlo požadované úrovně A2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.
Gratulujeme! 

Výsledky jsou ke stažení ZDE.

 

 

Den jazyků 2022

 

Dne 26. 10. 2022 se konal Den jazyků, akce školy, kdy žáci z vyššího stupně připravili pro své mladší spolužáky prezentaci zemí. Děti se podívaly do Itálie, kde ochutnaly pizzu, zatančily si a poznaly místní zvyky. O kousek dál už je čekala Kanada a co jiného, než prezentace hokeje. V 6. C se pekly vánočky a ve třídě vedle už bylo vidět Japonsko s ochutnávkou rýže. Naši nejmladší navštívili i USA a indiány z 6. A, jejichž třídu vyzdobil překrásný totem. Ani milovníci anglických koláčků a čaje nepřišli zkrátka, deváťáci si vzali pod svá křídla Velkou Británii. Závěr procházky patřil Řecku, kde děti přivítali antičtí bohové z 9. C.
USA, Kanada, Slovensko, Španělsko, Itálie, Řecko, Japonsko, Francie a Velká Británie… To byl den jazyků na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě!

VŠECHNY FOTOGRAGIE NALEZNETE ZDE.

 

 

 

Evropský den jazyků 2021

V neděli 26. 9. 2021 se konal Evropský den jazyků. Na naší škole jsme ho uspořádali o den později, a to 27. září. Žáci napříč ročníky si vyzkoušeli různé aktivity od jazykových her v němčině, ruštině i francouzštině, malovali vlajky a hádali, o jaký stát se jedná. Děti si na malý okamžik vyzkoušely, jaké je to neslyšet a znakovat nebo hledaly odpovědi na otázky ve hře Evropa a Svět.

VŠECHNY FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE. 

Deutsch ist super

„Je němčina těžká? Budu rozumět? Proč se učit německy?“ Takové otázky si možná kladou žáci, kteří se rozhodují, jaký cizí jazyk budou studovat příští rok. Naši šesťáci se dnes přesvědčili, že NĚMČINA JE SUPER! Studenti Slezské univerzity a Střední hotelové školy v Opavě pro ně připravili dopoledne plné her, rébusů a zábavných aktivit. Všichni byli velmi šikovní, a tak si společně s úsměvem odnášeli i drobné dárky, které zajistila společnost Prolingua.
Organizátorům děkujeme za přípravu a dětem přejeme, aby je němčina v příštím roce bavila.

Okresní kola Soutěží v anglickém jazyce 

Dne 10. března  a 17. března 2022 se konala okresní kola Soutěží v anglickém jazyce.  V kategorii 6.- 7. tříd naši školu zastupovala Adéla Bártíková ze 7. C. V konkurenci 25 nejlepších angličtinářů se ztrátou pouhého bodu zaslouženě obsadila vynikající 2. místo. V kategorii starších žáků, tedy 8.- 9. tříd, zabojovala Veronika Losertová z 9. B a mezi 29 soutěžícími obsadila skvělé 8. místo.  Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci školy.

 

Výsledky okresního kola Soutěže v německém jazyce 

 

Ve středu 9. 3. 2022 se konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce.
V kategorii I A s velkou převahou zvítězila Veronika Šimíčková ze 7. B.
V kategorii II A uniklo o jediný bod 3. místo Lukáši Kuřitkovi z 9. A.
Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Dejte si „KAJZR ŠMARN“!

Kaiserschmarrn čili císařský trhanec není nic jiného než tlustá potrhaná palačinka, takže ji zvládne i začátečník. V pátek 22. 4. 2022 se němčináři se sedmého ročníku předvedli v kuchyni a jejich variace oblíbeného rakouského dezertu chutnaly báječně. Však také pečlivě studovali recepty a postup v německém jazyce. GUTEN APPETIT!