JAZYKY

Charakteristika

Zaměření

Jazyky

Hokej

Angličtina je na naší škole vyučována jako hlavní jazyk již od 1. třídy v rozsahu 1 hodiny týdně. Ve 2. ročníku se vyučují 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku tři hodiny týdně dle učebnic Happy House a Happy Street.

Žákům prvních tří ročníků také nabízíme hodinu angličtiny navíc v podobě kroužků. Na konci 3. ročníku je žákům nabízena možnost zařazení do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka. Dochází tak základě stanovených kritérií a těmi jsou především dosavadní vynikající studijní výsledky a úspěšně složené přijímací zkoušky v podobě písemného testu.

Pokud je žák přijat do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, vzdělává se z učebnic řady Project Explore v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně od 4.- 8. ročníku, v 9. ročníku v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně. Ve všech zmíněných ročnících žáci pracují 1x týdně pod vedením rodilého mluvčího. Žáci 6. ročníku mají navíc výuku posílenu o konverzaci v angličtině v rozsahu 1 hodiny týdně. V 9. ročníku dochází k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku s neomezenou platností  – Cambridge  English Preliminary. V případě úspěšného složení je výsledek vítaným přínosem pro uchazeče studia na středních školách, především na gymnáziích. V případě, že  žák není zařazen do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, vzdělává se z učebnic řady Project, 4. edice v rozsahu 3 hodiny týdně od 4.- 9. ročníku.  Výstupní úroveň – A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naši žáci úspěšně reprezentují školu v různých soutěžích a olympiádách.

Na druhé stupni vyučujeme francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk (tzv. druhý cizí jazyk) tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého jazyka.

Druhý cizí jazyk je realizován jako povinně volitelný předmět výukou od 7. do 9. ročníku týdně 2 vyučovací hodiny. Vyučování probíhá v odborných jazykových učebnách, třídy jsou děleny na skupiny. Vzdělávání směřuje k dosažení úrovně A 1.2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivnímu využití komunikace v cizím jazyce.

Žáci získávají schopnost číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném jazyce, porozumět přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznávat kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávat nejdůležitější informace a pracovat s nimi, pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, formovat vzájemné porozumění mezi zeměmi a respektovat odlišné kulturní hodnoty jiných národů.

Žáci jsou vedeni k objektivnímu posuzování vlastních výkonů, výsledků a práce v jednotlivých činnostech.

 

Fit in Deutsch 1 – Goethe-Zertifikat A1 

 

Historickým okamžikem se stal úspěch dvou našich žáků, a to Veroniky Šimíčkové a Vojtěcha Magery z 8. ročníku. Oba se před nedávnem podrobili náročné zkoušce z německého jazyka, kdy excelovali a zaslouženě získali certifikát, který stvrzuje jejich vědomosti.
Děkujeme paní učitelce Farské za přípravu a vedení dětí a rovněž držíme palce v dalším vzdělávání.

 

Les crêpes – la spécialité française traditionelle 

Dnes se konala netradiční hodina francouzského jazyka. Naši deváťáci se sešli v kuchyňce a připravili si palačinky, tradiční francouzskou specialitu. Měli možnost ochutnat crème de marrons (kaštanový krém) a caramel au fleur de sel (slaný karamel).

 

 

Poznávací zájezd do Anglie

 

Ve dnech 14.-19.5.2023 se uskutečnil poznávací zájezd do Londýna, Brightonu a Hastings. Žáci navštívili jak rušné velkoměsto, tak i ta menší přímořská letoviska. Zkoumali fantastický mořský svět, poznávali krásy křídových útesů Seven Sisters, objevovali pašerácké jeskyně, pozorovali svět z výšky pohyblivé vyhlídkové věže i360 a zažili mnoho dalšího. Už teď se těšíme na další výlety do zahraničí, které připravujeme na příští školní rok. Hromada zážitků, zkušeností i dny plné aktivit a poznávání. To byla Anglie 2023.

VŠECHNY FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE.

 

 

English Star – Year 3 

 

Ve čtvrtek 11. 5. se konalo testování z angličtiny ve 3. ročníku. Emma Hadamčíková se stala nejlepší angličtinářkou a právem jí náleží titul English Star – Year 3. Svými znalostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní, poslechu a mluvě předčila všech 28 dalších dětí. Krásné 2. místo obsadil Petr Vojtal a 3. příčka náleží Sabině Kotykové.
Všechny děti se velmi snažily a my všem gratulujeme k pěkným výkonům. Angličtině zdar!

 

 

Úspěchy ZŠ E. Beneše – Národní testování SCIO žáků 5. tříd

 

Celých 22% páťáků s rozšířenou výukou angličtiny by zvládlo maturitu a dalších 48 % páťáků s rozšířenou výukou angličtiny umí anglicky stejně dobře jako deváťáci jiných škol. Úroveň A2 v angličtině je běžná u 48 procent našich jazykových páťáků. To, že se specializujeme na jazyky od první třídy znamená, že už na konci páté třídy splníme požadavky pro devátý ročník běžné školy. Dalších 22 procent páťáků dosáhlo úrovně B1 či dokonce B2.

Poznávávací zájezd do Vídně

 

V pátek 28. 4. 2023 jsme si vyrazili na jednodenní výlet do hlavního města Rakouska. Prošli jsme historické centrum od univerzity po parlament, v Přírodovědeckém muzeu nás ohromily rozsáhlé sbírky minerálů a repliky koster dinosaurů. Vrcholem dne se staly atrakce v zábavním parku Práter. Den plný zážitků jsme zakončili procházkou.

Krásný pozdrav z Vídně posílá Základní škola Edvarda Beneše v Opavě

Všechny fotografie naleznete ZDE.

 

Kochen auf Deutsch – vaření v němčině

 

Ve středu se sedmáci sešli místo učebny němčiny ve školní kuchyňce. Na programu byl císařský trhanec (Kaiserschmarrn), což je lehká, karamelizovaná palačinka ze sladkého těsta. Přípravu, včetně sněhu z bílků, smažení a trhání zvládli jako zkušení kuchaři. Pokud si chcete také pochutnat, přikládáme recept:

  • 200 g hladké mouky
  • 400 ml mléka
  • 4 vejce
  • 3 lžíce cukru
  • 1 vanilkový cukr
  • špetka soli
  • olej nebo máslo na smažení
  • moučkový cukr na posypání

Servírujte s ovocným rozvarem (Rote Grütze).
GUTEN APPETIT!

 

 

Úspěch v německém jazyce

 

Ve středu 29. 3. 2023 se uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly Veronika Šimíčková z 8. B a Nicol Macháčová z 9. C. Verunka získala krásné druhé místo, Nicol obsadila dělenou 9. a 10. pozici. Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.

 

 

Zájezd do Skotska

 

Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom Vám nabídli další zájezd, tentokrát do Skotska, který se bude konat v termínu od 3. do 9. října 2023. Výpravu pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o.
V případě, že Vaše dítě projeví zájem, napište nám na e-mail info@zsedvardabenese.cz do 7. dubna 2023. Do předmětu uveďte “Zájezd Skotsko”.
Po ukončení přihlášek vyhodnotíme počet zájemců a brzy Vám dáme vědět, zda se akce uskuteční či nikoliv.
S ohledem na věk budeme děti zařazovat od nejstarších.
Těšíme se na další putování po Evropě.

 

 

Tradiční recepty ruské kuchyně

 

V rámci výuky ruského jazyka si osmáci vyzkoušeli přípravu jídel klasické ruské kuchyně. Vybrali si typické bliny nebo pelmeně s náplní z mletého masa. Pracovali samostatně ve skupinkách a výsledky jejich snažení rychle mizely z talířů.

 

 

Je to doma! Angličtináři slaví!

 

Stali jsme se přípravným centrem Cambridge English. Naši deváťáci se ve známém prostředí intenzivně připravovali a následně úspěšně složili mezinárodní zkoušku B1 Preliminary for Schools s vynikajícími výsledky. Prestižní zkoušku složilo všech 14 kandidátů. Jazykové dovednosti devíti z nich dokonce dosáhly úrovně B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nejlepších výsledků dosáhli Josef Maiwald z 9. B, Daniel Peterek a Lukáš Sívek z 9. C. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

 

Školička s angličtinou

 

V úterý 14. 2. 2023 učitelé anglického jazyka přichystali pro předškoláky a jejich rodiče školičku s angličtinou. Děti čekaly různé úkoly – poznávaly barvy, čísla, zvířata, tvary, zeleninu, zaskákaly si a zatancovaly. Nechyběl ani hrací a čtecí koutek. Předškoláci splnili úkoly na jedničku a to i přes to, že se mluvilo jen anglicky. Děkujeme za návštěvu.

 

 

Návštěva anglického lycea Monty 

 

Včera se u nás konala prezentace anglického lycea Monty, kdy se žáci osmých a devátých tříd dozvěděli něco o studiu na střední škole. Kladli otázky, chtěli se dozvědět o nových metodách a odnesli si zajímavé informace. Milí deváťáci, přejeme vám šťastnou ruku při volbě dalšího vzdělávání.

 

 

Aktuálně! Zájezd do Anglie – 10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE 

 

Vážení rodiče, milí žáci,
ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy s.r.o. jsme pro Vaše děti připravili zájezd 10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE, který se uskuteční ve dnech 14.-19. května 2023. Své děti přihlašujte písemně na e-mailové adrese info@zsedvardabenese.cz do 10. ledna 2023. Do předmětu uveďte ZÁJEZD. Nabídka je určena žákům 5.- 9. ročníku. Kapacitu budeme naplňovat s ohledem na věk přihlášených od nejstarších. Program zájezdu a ceník je ke stažení na webových stránkách školy v sekci aktuality a složce jazyky. Těšíme se na úžasný výlet!

CENÍK NALEZNETE ZDE.

PROGRAM NALEZNETE ZDE. 

 

 

 

Anglická snídaně v sedmé třídě 

 

Děti si nejlépe zapamatují to, co skutečně prožijí. V rámci anglického jazyka v sedmé třídě se učíme o jídle, kdy si povídáme také o tradiční britské kuchyni. Žáky velice zaujala typická anglická snídaně, a tak jsme se rozhodli, že si ji 15.12. 2022 ve školní kuchyňce připravíme. Všichni pracovali samostatně a velice si to užili. K jídlu nechyběly ani slané brambůrky a pomerančový džus. Příští týden budeme natáčet video, ve kterém si děti připraví své oblíbené pokrmy s doprovodným komentářem v anglickém jazyce. Angličtina nás baví!

 

 

To se ve škole neučí aneb Debatní program pro žáky v anglickém jazyce

 

Pro úspěšně fungování v dnešní společnosti je třeba myslet samostatně a kriticky, umět se prosadit, vypořádat se s nečekanými problémy, přizpůsobit se změnám a dokázat komunikovat v cizím jazyce. Jelikož se tyto schopnosti u našich žáků snažíme podporovat, uspořádali jsme 15. 12. 2022 v rámci spolupráce s asociací debatních klubů vzdělávací workshop v anglickém jazyce. Žáci a učitelé byli proškoleni a seznámeni s pojmem „debata jako komunikační situace na závažnou tezi“ jak v teorii, tak i v praxi. Rovnoměrně strukturovaná diskuze probíhala pod dohledem zkušené lektorky. Debatování ve formě kroužku bude nabídnuto v AJ žákům 7. a 8. tříd již od února 2023.

 

 

Výsledky celostátního srovnání v rámci testování angličtiny

 
V týdnu od 31. 10. 2022 – 7. 11. 2022 se konalo celostátní srovnání v rámci testování anglického jazyka. Ze všech testovaných by 78 % žáků s rozšířenou výukou anglického jazyka a 31 % deváťáků z “nejazykových skupin” mohlo jít rovnou k maturitě.
 
Dosáhli jsme výborných výsledků. Testem SCATE ( A0 – B1) a SCATE+ (A0 – C1) společnosti SCIO byly měřeny základní jazykové dovednosti – čtení a poslech. Úlohy ověřovaly čtení, porozumění textu i mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. 
Z celkového množství 92% testovaných žáků dosáhlo požadované úrovně A2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky.
Gratulujeme! 

Výsledky jsou ke stažení ZDE.

 

 

Den jazyků 2022

 

Dne 26. 10. 2022 se konal Den jazyků, akce školy, kdy žáci z vyššího stupně připravili pro své mladší spolužáky prezentaci zemí. Děti se podívaly do Itálie, kde ochutnaly pizzu, zatančily si a poznaly místní zvyky. O kousek dál už je čekala Kanada a co jiného, než prezentace hokeje. V 6. C se pekly vánočky a ve třídě vedle už bylo vidět Japonsko s ochutnávkou rýže. Naši nejmladší navštívili i USA a indiány z 6. A, jejichž třídu vyzdobil překrásný totem. Ani milovníci anglických koláčků a čaje nepřišli zkrátka, deváťáci si vzali pod svá křídla Velkou Británii. Závěr procházky patřil Řecku, kde děti přivítali antičtí bohové z 9. C.
USA, Kanada, Slovensko, Španělsko, Itálie, Řecko, Japonsko, Francie a Velká Británie… To byl den jazyků na Základní škole Edvarda Beneše v Opavě!

VŠECHNY FOTOGRAGIE NALEZNETE ZDE.

 

 

 

Evropský den jazyků 2021

V neděli 26. 9. 2021 se konal Evropský den jazyků. Na naší škole jsme ho uspořádali o den později, a to 27. září. Žáci napříč ročníky si vyzkoušeli různé aktivity od jazykových her v němčině, ruštině i francouzštině, malovali vlajky a hádali, o jaký stát se jedná. Děti si na malý okamžik vyzkoušely, jaké je to neslyšet a znakovat nebo hledaly odpovědi na otázky ve hře Evropa a Svět.

VŠECHNY FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE. 

Deutsch ist super

„Je němčina těžká? Budu rozumět? Proč se učit německy?“ Takové otázky si možná kladou žáci, kteří se rozhodují, jaký cizí jazyk budou studovat příští rok. Naši šesťáci se dnes přesvědčili, že NĚMČINA JE SUPER! Studenti Slezské univerzity a Střední hotelové školy v Opavě pro ně připravili dopoledne plné her, rébusů a zábavných aktivit. Všichni byli velmi šikovní, a tak si společně s úsměvem odnášeli i drobné dárky, které zajistila společnost Prolingua.
Organizátorům děkujeme za přípravu a dětem přejeme, aby je němčina v příštím roce bavila.

Okresní kola Soutěží v anglickém jazyce 

Dne 10. března  a 17. března 2022 se konala okresní kola Soutěží v anglickém jazyce.  V kategorii 6.- 7. tříd naši školu zastupovala Adéla Bártíková ze 7. C. V konkurenci 25 nejlepších angličtinářů se ztrátou pouhého bodu zaslouženě obsadila vynikající 2. místo. V kategorii starších žáků, tedy 8.- 9. tříd, zabojovala Veronika Losertová z 9. B a mezi 29 soutěžícími obsadila skvělé 8. místo.  Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci školy.

 

Výsledky okresního kola Soutěže v německém jazyce 

 

Ve středu 9. 3. 2022 se konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce.
V kategorii I A s velkou převahou zvítězila Veronika Šimíčková ze 7. B.
V kategorii II A uniklo o jediný bod 3. místo Lukáši Kuřitkovi z 9. A.
Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.

Dejte si „KAJZR ŠMARN“!

Kaiserschmarrn čili císařský trhanec není nic jiného než tlustá potrhaná palačinka, takže ji zvládne i začátečník. V pátek 22. 4. 2022 se němčináři se sedmého ročníku předvedli v kuchyni a jejich variace oblíbeného rakouského dezertu chutnaly báječně. Však také pečlivě studovali recepty a postup v německém jazyce. GUTEN APPETIT!