DALŠÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Vedení školy

Pedagogové 1. stupeň

Pedagogové 2. stupeň

Další pedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy

Vychovatelky školní družiny a klubu

Jméno   E-mail
Beková Eva   Bekova@zsedvardabenese.cz
Böhmová Jiřina   Bohmova@zsedvardabenese.cz
Měrková Klaudie   Merkova@zsedvardabenese.cz
Pusch Petr   Pusch@zsedvardabenese.cz
Reichlová Jana   Reichlova@zsedvardabenese.cz
Vajdová Jitka   Vajdova@zsedvardabenese.cz

Asistentky pedagoga

Jméno   E-mail
Simona Bělová, DiS.    Belova@zsedvardabenese.cz
Bc. Veronika Hluchníková   Hluchnikova@zsedvardabenese.cz
Lenka Kirschnerová   Kirschnerova@zsedvardabenese.cz
Barbora Osobová   Osobova@zsedvardabenese.cz
Lenka Řehulová   Rehulova@zsedvardabenese.cz
Monika Vránová   Vranova@zsedvardabenese.cz
Ludmila Schlingerová   Schlingerova@zsedvardabenese.cz