DALŠÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Vedení školy

Pedagogové 1. stupeň

Pedagogové 2. stupeň

Další pedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy

Školní poradenské pracoviště

 

Jméno   E-mail
Mgr. Žaneta Bechná – speciální pedagožka Bechna@zsedvardabenese.cz
Mgr. Maryna Kovalova – školní psycholožka Kovalova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Eliška Drápelová – školní metodik prevence Drapelova@zsedvardabenese.cz
Ing. René Vojtěšek – školní metodik prevence Vojtesek@zsedvardabenese.cz
Mgr. Lucie Viktorinová – výchovný poradce Viktorinova@zsedvardabenese.cz

 

Asistentky pedagoga

 

Jméno   E-mail
Kristýna Jančová   Jancova@zsedvardabenese.cz
Ema Lengyelová   Lengyelova@zsedvardabenese.cz
Liliia Volkmer    Volkmer@zsedvardabenese.cz
Leona Moravcová   Moravcova@zsedvardabenese.cz
Monika Vránová   Vranova@zsedvardabenese.cz
Adriana Vyležíková   Vylezikova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Lenka Mrkvová   Mrkvoval@zsedvardabenese.cz

 

 

Školní družina

 

Jméno   E-mail
Lucie Moslerová – vedoucí školní družiny   Moslerova@zsedvardabenese.cz
Jana Orlická   Orlicka@zsedvardabenese.cz
Jiřina Böhmová   Bohmova@zsedvardabenese.cz
Klaudie Měrková   Merkova@zsedvardabenese.cz
Eva Beková (mateřská dovolená)   Bekova@zsedvardabenese.cz
Jana Reichlová   Reichlova@zsedvardabenese.cz