DALŠÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Vedení školy

Pedagogové 1. stupeň

Pedagogové 2. stupeň

Další pedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy

Vychovatelky školní družiny a klubu

Jméno   E-mail
Štýbar Jakub – vedoucí školní družiny   Stybar@zsedvardabenese.cz
Böhmová Jiřina   Bohmova@zsedvardabenese.cz
Měrková Klaudie   Merkova@zsedvardabenese.cz
Beková Eva   Bekova@zsedvardabenese.cz
Reichlová Jana   Reichlova@zsedvardabenese.cz
Štenclová Jana   Stenclova@zsedvardabenese.cz

Asistentky pedagoga

Jméno   E-mail
Simona Bělová, DiS.    Belova@zsedvardabenese.cz
Lenka Kirschnerová   Kirschnerova@zsedvardabenese.cz
Bc. Iveta Čížová   Cizova@zsedvardabenese.cz
Růžena Kremserová   Kremserova@zsedvardabenese.cz
Monika Vránová   Vranova@zsedvardabenese.cz
Alena Hodná   Hodna@zsedvardabenese.cz