DALŠÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Vedení školy

Pedagogové 1. stupeň

Pedagogové 2. stupeň

Další pedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy

Vychovatelky školní družiny a klubu

Jméno   E-mail
Vajdová Jitka – vedoucí vychovatelka   Vajdova@zsedvardabenese.cz
Beková Eva   Bekova@zsedvardabenese.cz
Böhmová Jiřina   Bohmova@zsedvardabenese.cz
Měrková Klaudie   Merkova@zsedvardabenese.cz
Štýbar Jakub   Stybar@zsedvardabenese.cz
Reichlová Jana   Reichlova@zsedvardabenese.cz
Štenclová Jana   Stenclova@zsedvardabenese.cz

Asistentky pedagoga

Jméno   E-mail
Simona Bělová, DiS.    Belova@zsedvardabenese.cz
Bc. Veronika Hluchníková   Hluchnikova@zsedvardabenese.cz
Lenka Kirschnerová   Kirschnerova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Radana Petrželová   Petrzelova@zsedvardabenese.cz
Lenka Řehulová   Rehulova@zsedvardabenese.cz
Monika Vránová   Vranova@zsedvardabenese.cz