ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Informace o studiu

Žák roku

Zápis do 1. třídy

Informace pro 1. třídy

Informace pro 9. třídy

Informace k zápisu ve školním roce 2022/2023

Fotografie ze zápisu nanečisto ve školním roce 2022/2023 naleznete ZDE. 

Zápis nanečisto 

Dne 15. 3. 2022 se konal zápis nanečisto. Fotogalerii naleznete ZDE. 

Zápisy do první třídy ve školním roce 2022/2023

Hurá, máme zapsáno! Včera a dnes se konaly zápisy do první třídy pro školní rok 2022/2023. Všem novým prvňáčkům přejeme krásný start do nové životní etapy. Těšíme se na Vás 1.9.2022. Fotogalerii naleznete ZDE. 
 

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

Vážení rodiče,
s radostí Vám oznamuji, že se na Základní školu Opava, Edvarda Beneše 2, p. o., zapsalo do prvního ročníku 70 žáků. Již nyní víme, že ve školním roce 2021/2022 otevřeme tři první třídy, což považujeme za obrovský úspěch. Těšíme se na nové školáky!
Mgr. Simona Horáková

 

Zápis do první třídy ve školním roce 2021/2022

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Termín zápisu: 19. 4.  – 23. 4. 2021

Registrace k zápisu do 1. třídy ZDE.

Po úspěšné registraci Vám budou do e-mailu doručeny příslušné formuláře (Žádost o přijetí, nebo Žádost o odklad). Rezervaci na datum a čas vytvořte prosím vždy, tj. i v případě, že ji nebudete doručovat osobně.

S žádostmi můžete naložit následujícími způsoby:

  1. Osobním podáním ve škole v termínu od 19. 4. – 21. 4. vždy od 14.00 – 18.00 hod. Vše bude probíhat v rámci zachování všech protiepidemiologických opatření. Zapisující učitel 1. stupně rád odpoví na Vaše dotazy. Na místě Vám bude vystaveno rozhodnutí o přijetí.
  2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: info@zsedvardabenese.cz.
  3. Poštou nebo do schránky školy.
  4. Do datové schránky školy – ID schránky: ndzmqhf.

K zápisu je nutné dodat: Pokud víte, že dítě nastoupí od 1. ročníku, je nutné doložit rodný list dítěte, popřípadě jeho kopii. Budete-li žádat o odklad, je třeba přiložit patřičná doporučení PPP, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že nemáte možnost zaregistrovat se elektronicky, nebo máte další dotazy, kontaktujte nás na stankova@zsedvardabenese.cz nebo volejte na telefonní číslo 607 856 367 (Mgr. Pavla Staňková – vedoucí metodického sdružení 1. stupně).

Nežli nás kontaktujete, podívejte se na seznam nejčastějších otázek a odpovědí, které naleznete ZDE. 

Organizační pokyny ZDE.

Mgr. Simona Horáková, ředitelka školy