PEDAGOGOVÉ 1. STUPEŇ

Vedení školy

Pedagogové 1. stupeň

Pedagogové 2. stupeň

Další pedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy

JMÉNO TŘÍDNICTVÍ DALŠÍ FUNKCE E-MAIL
Mgr. Petra Macháčová I.A   Machacova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Gabriela Rechbergová I.B   Rechbergova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Eva Grambalová II.A   Grambalova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Zuzana Sidunová II.B   Sidunova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Anna Tenglerová II.C   Tenglerovaa@zsedvardabenese.cz
Mgr. Markéta Bergerová III.A   Bergerova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Kateřina Kudelová III.B   Kudelova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Ludmila Schubertová III.C   Schubertova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Marie Pavlíková IV.A   Pavlikova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Markéta Patyková IV.B   Patykova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Jana Lhotská V.A   Lhotska@zsedvardabenese.cz
Mgr. Martina Tenglerová V.B   Tenglerovam@zsedvardabense.cz
Mgr. Zuzana Míčková V.C   Mickova@zsedvardabenese.cz
Mgr. Simona Horáková   ředitelka školy  Horakova@zsedvardabenese.cz