VÝLETY A KULTURNÍ AKCE

Kroužky

Škola v přírodě

Olympiády

Sportovní kurzy

Soutěže

Výlety a kulturní akce

SRPDŠ

Aktuality školní družiny / klubu

Školní ples

O veškerých informacích Vás budeme průběžně informovat.