3. TŘÍDA

1. Třída

2. Třída

3. Třída

4. Třída

5. Třída

6. Třída

7. Třída

8. Třída

9 .Třída

Společné akce tříd

Školní družina / klub

Historie

Březnová výzva v III. A

PRVOUKA, POHLEDY Z OKNA – POČASÍ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ DOLNÍHO NÁMĚSTÍ

PRVOUKA – PEČEME A VAŘÍME

Krásné Velikonoce!

Keramická dílna – 3. B!

Výzva ve 3. A – Ukliďme okolo naší školy

Pečeme společně – 3. A

Výzva “Učíme se venku”

3. B – Projekt: “Jak jsou pro nás včely důležité”

Celodenní projekt “Učíme se společně” ve 3. A

Třeťáci na škole v přírodě! (3. B)

Jak jsme vyráběli herbáře – 3. B