Weihnachtsspiel – vánoční projektové dopoledne v německém jazyce

19.12.23

V úterý 19. 12. 2023 se konalo projektové dopoledne pro žáky 7., 8. a 9. ročníku s názvem Weihnachtsspiel. Co bylo obsahem? Němčináři obdrželi “Arbeitsblatt“, tj. pracovní list, na kterém společně ve skupině pracovali. Po vyplnění myšlenkové mapy již usedli na stanoviště, kde v rámci Weihnachtsmemory hledali shodné dvojice – vždy obrázek a německý ekvivalent. Následovala oblíbená hra Dobble s 13 nejznámějšími slovíčky, oběšenec, trimino, domino nebo také Laufdiktat, mezi dětmi známý jako běhací diktát. V rámci upevnění slovní zásoby následovala osmisměrka a poté už vyhodnocení a sladká odměna pro všechny zúčastněné.

Frohe Weihnachten!

Podobné příspěvky

Pohádkový zápis nanečisto 

Pohádkový zápis nanečisto 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 zve všechny předškoláky se svými rodiči na Pohádkový zápis nanečisto, který se uskuteční v úterý 19. 3. 2024 od 15:00 - 16:30 hod. v budově školy. V rámci předzápisu proběhne v 16:00 schůzka pro zájemce o bilingvní (dvojjazyčné)...