„V pohodě ve škole i na ledě“

05.09.23

Na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě se v září opět rozjel projekt „V pohodě ve škole i na ledě“, na který získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024.

Účelem projektu je adaptace žáků 4. a 6. tříd s rozšířenou sportovní přípravou zaměřenou na lední hokej v novém třídním kolektivu a sladění norem jejich chování na zimním stadionu a ve škole. Důraz je kladen také na navázání a zkvalitnění spolupráce třídních učitelů s trenéry ledního hokeje a zákonnými zástupci žáků během celého školního roku.

Jedná se především o upevnění takových sociálních vazeb, které budou následně preventivně působit ve vztazích mezi žáky, pedagogy, trenéry a rodiči.

 

Podobné příspěvky

Pohádkový zápis nanečisto 

Pohádkový zápis nanečisto 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 zve všechny předškoláky se svými rodiči na Pohádkový zápis nanečisto, který se uskuteční v úterý 19. 3. 2024 od 15:00 - 16:30 hod. v budově školy. V rámci předzápisu proběhne v 16:00 schůzka pro zájemce o bilingvní (dvojjazyčné)...