Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

11.02.22

Aktivity programu jsou financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU. Program navazuje na  „Národní plán doučování“,  který byl realizován v září až prosinci 2021. Žáci jsou ve dvaceti skupinách doučováni z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Výběr proběhl na základě screeningového  šetření  na začátku školního roku 2021/2022. Cílem je podpora žáků při  zvládnutí učiva a také osvojení návyku samostatného studia a pravidelné přípravy. U žáků 9. ročníku je program  zaměřen na přípravu na přijímací zkoušky.

Podobné příspěvky

Veletrh povolání Opava 5. 10. – 6. 10. 2022

Veletrh povolání Opava 5. 10. – 6. 10. 2022

Ve víceúčelové hale začal Veletrh povolání – přehlídka místních firem a téměř všech středních škol z Opavska a okolí. Proto jsme se s žáky devátých tříd vypravili na „výzvědy“. Volba správné školy je klíčovým okamžikem v životě, a proto si zaslouží dostatek času a...

ZŠ E. Beneše vítězem v ZOO Ostrava

ZŠ E. Beneše vítězem v ZOO Ostrava

V pátek 30. září zamířil tým 5.C opět do ZOO Ostrava. V přírodovědné soutěži na téma "Duchové Madagaskaru a jejich domov" prokazovali žáci nabyté znalosti a dovednosti. Na venkovních stanovištích hledali ve slovních přesmyčkách názvy rostlin a zvířat, zahráli si na...

Zrušení drakiády

Zrušení drakiády

Vážení rodiče, z důvodu neustávajícího deště se dnešní drakiáda ruší. Školní družina jede beze změn s kroužky, na které jste zvyklí. Děkujeme za pochopení.