Informace k zahájení školního roku 2021/2022 a provozu škol od 1. 9. 2021

28.08.21

Organizace 1. – 3. 9. 2021

Středa 1. 9.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 2. – 9. ROČNÍKU

Ve středu 1. 9. 2021 se testy uskuteční v kmenových třídách od 7.30 do 7.55 hod. pod dohledem třídních učitelů. Testování za přítomnosti rodičů (týká se pouze 2. a 3. tříd) se koná ve stejném čase v malé tělocvičně.

  • slavnostní zahájení školního roku (8,00-8,45 hod.)
  • obědy se vydávají od 10,00 do 12,00 hodin

 Čtvrtek 2. 9.

  • 1. ročník – vyučování končí po 2. hodině
  • 2. – 5. ročník – vyučování končí po 3. hodině
  • 6. – 7. ročník – vyučování končí v 11,30 hodin
  • 8. – 9. ročník – vyučování končí po 4. hodině
  • obědy se vydávají od 11,30 do 13,30 hodin

Pátek 3. 9.

Výuka probíhá podle rozvrhu hodin.

První ročník má 1. 9. jednu vyučovací hodinu, 2. 9. dvě vyučovací hodiny a 3. 9. tři vyučovací hodiny.

 Informace k provozu základní školy od 1. 9. 2021

Testování žáků vzhledem ke Covid-19

Testování dětí a žáků proběhne třikrát po sobě. První test bude proveden 1. 9. 2021 (platí pro 2. – 9. třídy), druhý 2. 9. 2021 (platí pro 1. třídy). Dále se testuje v termínech 6. a 9. září 2021. Další testy budou provedeny jen v případě, že bude odhaleno lokální ohnisko nákazy. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí jednou za týden. Pokud žák nebude přítomen na testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

Žák, který byl očkován a doloží certifikát o vakcinaci proti onemocnění Covid-19 se testovat nemusí. To za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od ukončeného očkovacího schématu.

Žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a uplynula u něj doba izolace, se po dobu 180 dní rovněž testovat nemusí.

Žák, který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, je rovněž osvobozen od testování.

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů Genrui. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou, je neinvazivní a výsledky jsou známy do 15 minut. Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu žáků. Asistence zákonného zástupce je umožněna u žáků 1. – 3. tříd. Probíhat bude v malé tělocvičně v době od 7,30 hod. (vstup ze školního hřiště). V případě pozitivního výsledků je žák izolován a kontaktován zákonný zástupce.

Nošení ochrany dýchacích cest

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci i třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,
  • další výjimky z této povinnosti jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení roušky a nevztahuje-li se na něj žádná z výjimek, pak mu není umožněna osobní přítomnost ve škole a není automaticky omluven.

Změny v organizaci školy:

Vzhledem k nárůstu počtu žáků otevřeme v letošním roce tři první, čtvrté a šesté třídy. Počet tříd je tedy 24 (13 na prvním a 11 na druhém stupni). Došlo ke změně informačního systému školy, kdy přecházíme k programu Bakaláři, který lépe vyhovuje potřebám školy. Přihlašovací údaje zašleme rodičům i žákům co nejdříve.

 Co se změnilo přes prázdniny:

Hlavní náplní byla realizace projektu Modernizace odborných učeben, který je spolufinancován Evropskou unií. Byly vybudovány dvě zmodernizované učebny, a to učebna fyziky/chemie-nové podlahy, nábytek a pomůcky. Zrekonstruován byl také navazující kabinet – podlahy, nábytek a obklady. Dále dílny – podlaha, elektro rozvody, nový nábytek a pomůcky-nářadí; v navazujícím kabinetě byly provedeny nové elektro rozvody a pořízen nový nábytek. Dále došlo k výmalbě učeben 1. a 6. ročníku, vybavení tříd a kabinetů 1. stupně nábytkem.

Krásný závěr velkých prázdnin přeje Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2!

Podobné příspěvky

MTB CROSS 2023 – vezeme medaile! 

MTB CROSS 2023 – vezeme medaile! 

Dne 21. 9. 2023 se na Stříbrném jezeře v Opavě konal MTB CROSS, závod horských kol, kde i naše škola měla své zastoupení. Z celkem 340 dětí z 20 základních a mateřských škol jsem získali 3 medaile. Dvě zlaté a jednu stříbrnou! V kategorii ročníku 2012 se na 2. místě...

Úspěchy našich běžců na Sádráku – přespolní běh 2023

Úspěchy našich běžců na Sádráku – přespolní běh 2023

Ve čtvrtek 21. září se na Stříbrném jezeře konalo okresní finále v přespolním běhu žáků 4. až 9. tříd více než desítky škol z Opavy a okolí. Náš dívčí i chlapecký tým v kategorii 4. a 5. ročník jen o kousek nedosáhl na stupně vítězů a umístil se mezi všemi školami na...

Opavan Race 2023

Opavan Race 2023

Do nového školního roku jsme skočili rovnýma nohama a do sbírání medailí jakbysmet! V pátek 8. září se totiž konal 4. ročník závodu Opavan Race a naši žáci zde obsadili mezi všemi školami celkové 2. místo! Akci pořádá Fenix Opava a jedná se o spojení běhu se...